Starzy, starsi i najstarsi

 Jedna z reklamówek sieci komórkowej T- Mobile. Hang up the phone Barkley….

  Należy dodać, że Barkley już w reklamówkach sieci T – Mobile nie wystąpi