Shaq says…

  Shaq pytany o to, jakiego zawodnika widziałby w Miami który wzmocniłby skład odpowiedział:

"I'm going to have to go with Vince … 'cause Vince is there,"

   Vince Carter będzie wolnym agentem w te wakacje więc może może….trzeba chyba spytać szamana..