Pan Jones znowu w akcji…

 Tym razem ofiarą jest Ericka Dampier