MJ teraz i dziś.

 Kiedyś Jordan prowadził innych:

 Teraz sam się źle prowadzi