Kirilenko udziela wywiadu.

 Andrej Kirilenko udziela wywiadu, i tłumaczy wiele spraw, sprawę transferu również:

 Część pierwsza:

 Część druga:

 Część trzecia: