Kiedy nie ma boiska, a jest tylko kosz i piłka…

…to trzeba sobie jakoś radzić. Można tak (link od Patrykka)

Bądź też tak (link via ludwisarz)