Bez Komentarza (25): D – Wade Crib, kicz czy sztuka….